Kriteerit

Luonnossa kotonaan ydinajatus 

Luonnossa kotonaan on ulkoilmaelämää säällä kuin säällä, ympäri vuoden. Toiminnassa korostuvat leikki ja luonnossa liikkuminen, kiireetön yhdessäolo ja yhdessä tekeminen. Toiminnan perustana on näkemys leikkivästä ja liikkuvasta, ainutlaatuisesta lapsesta. Lapsen osallisuus ja kestävä elämäntapa ovat toimintaa ohjaavia arvoja ja näkyvät arjessa.

Toiminnan kriteerit

Luonnossa kotonaan -toiminnalle on määritelty toiminnan laadulliset kriteerit sekä toimipaikan kriteerit. Toiminnan laadulliset kriteerit kuvaavat tapaa, jolla ulkoilmaelämää vietetään sekä tuovat esiin leikin ja liikkumisen painotuksen. Toimipaikan kriteerit puolestaan kertovat millaisia vaatimuksia verkostoon kuuluminen toimipaikalle asettaa esim. LK -nimen ja tunnuksen käytölle tai henkilökunnan LK -koulutuksiin liittyen. Toimipaikan tulee täyttää tietyt kriteerit jo hakuvaiheessa ja sitoutua kriteerien noudattamiseen jatkossa. Kriteerit löytyvät tästä. 

Laadulliset kriteerit

Ulkoilmaelämä

Ulkoilmaelämä on Luonnossa kotonaan –toiminnan lähtökohta. Tavoitteena on luonnosta ja ulkoilusta nauttiminen sekä ulkoilevan ja liikunnallisen elämäntavan omaksuminen. Lähiluonto ja piha ovat toiminnan tärkeitä oppimisympäristöjä, joissa vietetään paljon kiireetöntä aikaa. Toiminnan rytmi suunnitellaan lapsen tarpeita vastaavaksi, niin että sisä- ja ulkotoimintojen suhde on tasapainoinen ja mahdollistaa lapsen suotuisan kasvun, kehityksen ja oppimisen. Ulkoilmaelämässä on mahdollista toteuttaa sisällöllisiä orientaatioita sekä arjen toimintoja kuten ruokailu ja lepo.

* Lupaamme viettää kiireetöntä ulkoilmaelämää säällä kuin säällä

 

Toimintaympäristö ja ulkoilun määrä

Luonnossa kotonaan toiminnassa ulkoillaan useita tunteja päivittäin, säällä kuin säällä ympäri vuoden. Lähiluontoon retkeillään säännöllisesti, vähintään kolme kertaa viikossa. Lähiluonnoksi katsotaan rakentamaton ja mahdollisimman luonnonmukainen ympäristö. Nämä metsä- ja luontopaikat ovat luonteva ja kiinteä osa toimintaa. Ne ovat sisätiloja täydentäviä ”huoneita”, jotka tulevat toiminnan kautta tutuiksi, koetaan turvallisiksi ja rikastuttavat lapsen luontosuhteen muodostumista. Luonnonmukaisessa ympäristössä ei välttämättä tarvita valmiita leikki- tai liikuntavälineitä vaan tarvittavia välineitä löytyy luonnosta.

* Lupaamme ulkoilla useita tunteja päivittäin
* Lupaamme retkeillä lähiluontoon vähintään kolme kertaa viikossa
* Lupaamme löytää lähiluonnossa leikki- ja liikuntavälineet lensisijaisesti luonnosta

Leikki ja liikkuminen

Luonnossa kotonaan –toiminnassa mahdollistetaan ja tuetaan lasten kiireettömän omaehtoisen leikkimisen ja liikkumisen toteutumista. Leikkiminen ja liikkuminen muodostavat lapsen toiminnassa saumattoman kokonaisuuden. Luontoympäristö kehittää lapsen mielikuvitusta ja luovuutta sekä tarjoaa monipuolisen ympäristön liikuntataitojen kehittymiselle yksilöllisesti. Luonnossa lapsen leikillä on mahdollisuus jatkua ja kehittyä. Tärkein puitetekijä leikin ja liikkumisen toteutumiselle kumpuaa useasti viikossa tapahtuvasta lähiluontoon suunnatusta retkeilystä.

Leikkimistä ja liikkumista voidaan tukea ja rikastuttaa liikunta- ja laululeikkien sekä Metsämörritoiminnan ja Muumien ulkoilukoulun keinoin. Luonnossa kotonaan -toiminnassa huomioidaan eri vuodenaikojen mahdollisuudet luonnossa tapahtuvassa liikkumisessa, kuten hiihtäminen ja luisteleminen..

* Lupaamme mahdollistaa lapsen pitkäkestoisen leikin ja monipuolisen liikkumisen päivittäin